Next Riddle Previous Riddle

pani hai par meetha hai dariya main na milta hai


پا نی ہے پر ميٹھا ہے دريا ميں نہ ملتا ہے
نہر،سمندر ،نلکے ميں نہيں وہ درخت پہ رہتا ہے 

pani hai par meetha hai dariya main na milta hai

nehar, samandar,nalkay main nahi wo drakhat pay rehta hai

 

Like the Riddle
Rate this Riddle


Comments