Next Riddle Previous Riddle

hawa se is ka yarana barish se gabrati hai


ہوا سے اس کا يارانہ بارش س گھبراتی ہے 
لمبی ہوتی جاۓ دم تو اور بھی تنتی جاتی ہے

hawa se is ka yarana barish se gabrati hai

lambi hoti jay dum to or bhi tanti jati hai

 

Like the Riddle
Rate this Riddle


Comments